ul. Brzeska 51 08-102 Siedlce 845-237-485 kontakt@jobbing.org.pl

Otworzenie własnej pralni

Żeby otworzyć w Polsce własną pralnię, nie trzeba starać się o jakieś dodatkowe zezwolenia, czy koncesje. Szczęśliwie ta branża jest zderegulowana, więc  swobodnie działa rynek ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie znaczy to jednak, że branża pralnicza, to wolna amerykanka, oczywiście jest bardzo wiele przepisów prawnych, które ją regulują, bo jej specyfika tego wymaga. Zarówno  w pralni wodnej, gdzie technologia polega na wykorzystaniu do prania wody i detergentu, jak i w pralni chemicznej, gdzie technologia czyszczenia na sucho wykorzystuje zamiast wody specjalny rozpuszczalnik o dużej toksyczności- mamy do czynienia z silnymi chemikaliami, wysoką temperaturą, obsługą skomplikowanych maszyn pralniczych i tym podobnymi zagrożeniami, więc regulacje są jak najbardziej pożądane.

Pierwsze poważne ograniczenia dotyczą warunków jakie musi spełniać lokal przeznaczony na pralnię wodną, oraz pralnię chemiczną.

Regulują je następujące akty prawne:

– rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 IV 2002 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 75 pozycja numer 690

– rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie „bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z 27 IV 2000 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 40 w pozycji numer 469

W praktyce przepisy te przekładają się na na następujące wymagania

– lokal na pralnię chemiczną nie może być mniejszy niż 50 metrów kw

– lokal na pralnię chemiczną musi mieć określony układ pomieszczeń- zamykany magazynek na chemikalia, nie mniejszy niż 2 m kw, pomieszczenia socjalne dla pracowników o powierzchni co najmniej 5 m kw, oraz sanitariaty nie mniejsze niż 4 m kw

– pomieszczenia nie mogą być niższe niż 3,3 metra

– ściany i podłogi muszą być pokryte materiałami nienasiąkliwymi ( np. glazurą wysokiej jakości)

– w pomieszczeniach musi być doskonała wentylacja i to zarówno wentylacja grawitacyjna, jak i wentylacja mechaniczna o dużej mocy ( dziesięć wymian całego powietrza na jedną godzinę). Wyciągi powinny być umieszczane na zmiennej wysokości, również na wysokości 30-50 centymetrów, bo niektóre chemiczne opary są cięższe od powietrza

– konieczne w pralni instalacje muszą być wykonane według planu zatwierdzonego przez specjalistów oraz odebrane przez nadzór budowlany, bo wszystkie instalacje muszą mieć podwyższoną moc. Instalacja elektryczna musi   dać energię, dla wszystkich zainstalowanych w pralni, bardzo energochłonnych, maszyn pralniczych. Instalacja wodno- kanalizacyjna musi mieć bardzo wysoką przepustowość, a wydajność instalacji sprężonego powietrza musi wynosić 230 litrów na jedną minutę

– strop w lokalu pralni powinien być wzmocniony -  maszyny są ciężkie, podczas pracy wibrują, co ten ciężar zwielokrotnia

Jeżeli planujesz otworzenie swojej pralni i poszukujesz wyposażenia najwyższej klasy - koniecznie sprawdź pralnice Sovrana i inne ich sprzęty.