ul. Brzeska 51 08-102 Siedlce 845-237-485 kontakt@jobbing.org.pl

Jakie warunki musi spełnić pomieszczenie, aby móc otworzyć pralnię

Prawo polskie zabrania świadczenia usług pralniczych w miejscach, które nie spełniają pewnych norm.

Szczegółowe przepisy odnośnie warunków lokalu w jakim można prowadzić taką działalność zawarte są w następujących aktach polskiego prawa :

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pralniach i farbiarniach” zawarte w Dzienniku Ustaw nr 40 pozycja 469 z dnia 27 kwietnia 2000 roku.

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 w pozycji 690

 

Lokal przeznaczony na pralnię chemiczną musi mieć powierzchnię co najmniej 50 metrów kwadratowych.

W lokalu tym trzeba wydzielić kilka niezbędnych pomieszczeń

  • pomieszczenie socjalne nie mniejsze niż 5 metrów kwadratowych

  • toaletę z przedsionkiem o powierzchni 2-3 metrów kwadratowych

  • oddzielne pomieszczenie, zamykane na klucz przeznaczone na magazyn środków chemicznych. Pomieszczenie to nie musi być duże 1-2 metrów kwadratowych. W wyjątkowych przypadkach może to być spora zamykana na klucz szafka.

     

Wysokość pomieszczeń powinna być nie mniejsza niż 3,3 metra .

Te pomieszczania w których odbywa się pranie właściwe i wykańczanie, a więc jest narażone na działanie takich czynników jak chemikalia, para wodna i woda, powinny mieć ściany wyłożone na wysokość co najmniej dwóch metrów materiałem nienasiąkliwym, odpornym na działanie środków chemicznych oraz łatwo zmywalnym ( na przykład dobrej jakości płytki ceramiczne z połyskiem ).

Podłoga we wszystkich pomieszczeniach pralni też powinna być wyłożona glazurą odpowiedniej jakości, łatwej w utrzymaniu higieny.

Agregat chemiczny, ale tez i inne maszyny pralnicze, są bardzo ciężkie i dlatego podłoga i strop muszą to obciążenie wytrzymać ( dodatkowo przecież dochodzą wibracje podczas pracy) . Norma, która o tym stanowi przewiduje 1700 kg/m kwadratowy. Najlepiej, żeby pomieszczenie było niepodpiwniczone, w przeciwnym razie strop musi być specjalnie wzmocniony.

Lokal musi mieć sprawną instalację wodno-kanalizacyjną.

Następną ważną sprawą jest wentylacja – lokal przeznaczony na pralnię chemiczną powinien mieć wentylację grawitacyjną, oraz wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 10 wymian na godzinę .Wyciągi w pobliżu agregatu chemicznego trzeba umieścić na wysokości 30-50 centymetrów od posadzki, bo trzeba mieć na względzie to, że opary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza.

W pomieszczeniach pralni powinna być instalacja sprężonego powietrza, powinna to być sprężarka o wydajności 230 litrów na minutę i ciśnieniu roboczym 6-10 bar, a doprowadzanie powietrza do poszczególnych maszyn w pralni powinno następować przewodami instalacyjnymi o średnicy co najmniej 6 milimetrów.

W lokalu przeznaczonym na pralnię szczególnie ważne jest odpowiednie zasilanie energią elektryczną. W pomieszczeniach powinna być podłączona tak zwana siła, zapotrzebowanie na moc elektryczną waha się zazwyczaj pomiędzy 35-50 KW, ale wszystko oczywiście zależy od ilości maszyn i ich zapotrzebowania na energię.